Om

Om Livsspiralen

Livsspiralen och min vision.

Livsspiralen startade jag med intentionen att hjälpa människor att hitta sin inneboende kraft och god hälsa på ett naturligt sätt.


Människor behöver ett forum där de kan hämta inspiration och kraft, finna sin inre styrka, visdom och sanning för att naturligt kunna växa och bli den de innerst inne är.


Ett forum där de kan få hjälp att komma till insikt och bli medvetna om att de kan skapa det de vill. Att de kan så oändligt mycket mer och kan påverka och förändra så mycket mer än de tror, både gällande sin hälsa, omständigheterna i sina liv och i samhället och världen i stort.


Jag tror på människans inneboende potential och kroppens självläkande förmåga.

Och om vi lyssnar på vår kropp och ger den rätt förutsättningar så kan den läka sig själv. För inom varje människa finns svaren på och möjligheten till läkning av alla de obalanser vi har i våra liv.


Alla människor vet djupt inom sig bäst vad de behöver och vad de behöver göra, men ibland behövs det någon som kan hjälpa dem att medvetandegöra detta och förse dem med verktygen till det. Det är något jag kan hjälpa dem med.

Loggan och namnet


Vad beskriver då loggan och namnet?


De beskriver:

Hjärtats väg

Naturlig utveckling

Kärlek

Att kärlek är det centrala i all utveckling.

Att vi behöver lyssna inåt, på hjärtat, för att vi ska kunna växa sant och kärleksfullt.

Att varje människas sanna hem och väg finns i deras hjärta.

Att allt växande sker i spiralform.

Livets naturliga cykel.


När vi har balans på alla plan i vårt liv kan livskraften flöda fritt till oss, från oss och i oss, vilket är en förutsättning för ett helt, friskt och balanserat liv.

Varmt Välkommen!


Johanna

Ladda ner GRATIS


"När träden talar till oss"

som E-bok


Och få två bonusmeditationer:


Upplev livskraften & Din inre skogFyll i namn och e-mail nedan!

Hela människans hälsa och välmående