Behandlingar och Priser

 

Behandlingar och Priser

Livsspiralens behandlingar utgår från en helhetssyn på människan. Det ger en bra grund för att kunna skapa god hälsa, välmående och kraft på alla plan av människans varande. Vi utgår från det friska och det som fungerar för att hjälpa och stärka kroppens självläkande förmåga, samt söka vägar till balans och helande för kropp, själ och ande.


Läs mer om vad helhetssynen på människan handlar om här

Den holistiska människan

Intuitiv kroppsbehandling


Mer än bara massage!

En djupgående, frigivande och avslappnande behandling som balanserar och stärker såväl kropp som själ.


Tid                      Pris

   45 min             520 kr

   70 min             790 kr             


3-pack

   45 min           1410 kr

   70 min          2190 kr


Prenumeration(1 gång/mån minst 5 mån)

   70 min            710 kr/mån

 

Livsvägledande samtal


Livsvägledande samtal med fokus på att skapa god hälsa, välmående och balans i ditt liv.Tid                     Pris

  90 min          1200 kr


3-pack 

  90 min          3150 kr


Sessionen sker antingen på plats hos mig eller via telefon/Skype.

3 månaders kombinationspaket


Ett behandlingspaket som ger stöd till hela dig - fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt - i din livssituation.

 

I paketet ingår

3 st 70 min kroppsbehandling

3 st 90 min livsvägledande samtal

Varje månad har du ett samtal och en kroppsbehandling som genomförs varannan vecka.


Pris:     1800 kr/mån i 3 månader

Varmt Välkommen!


Johanna

Hela människans hälsa och utveckling

Livsspiralen © 2019