Behandlingar

Behandlingar


Mina behandlingar


Alla mina behandlingar utgår från ett holistiskt perspektiv på människan.


Det holistiska perspektivet innebär att jag ser på kropp, själ och ande som en odelbar helhet, som hänger ihop och påverkar varandra och allt runtomkring hela tiden.

Förståelsen för denna helhetssyn på människan, livet och allt som är, ger en bra grund för att kunna skapa god hälsa, välmående och kraft på alla plan av människans varande.Hälsopussel


För att en människa ska kunna hålla sig hel och balanserad i hela sitt varande, behöver hon titta på fyra olika bitar, som alla hänger ihop och påverkar oss. I varje del får vi ledtrådar som vi kan pussla ihop till en helhet. Det kallas för att lägga ett hälsopussel.


De fyra bitarna är: Fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.


Alla dessa fyra delar påverkar självkänsla, självbild, självförtroende och självtillit som vi alla mer eller mindre måste arbeta med hela tiden.


De är alla lika viktiga för att vi ska må bra och ha kraft.


Den holistiska människan

Fysiskt


Kroppen är en fantastisk organism som har specifika och perfekta sätt att tala om för oss när något är i obalans. Den kommunicerar till oss hela tiden. Bland annat via reaktioner, symtom, sjukdomar, känslor och förnimmelser. Vi behöver lyssna på kroppen och ge den det den behöver för att den ska kunna läka sig själv och hålla sig stark.


Det fysiska innefattar allt från kost, motion och sömn till aktivitet, vila och alla kroppens fysiska processer.


Det svenska ordet LAGOM är ett ord som är bra att ha med sig här!

Känslomässigt


Känslor och emotioner finns närvarande i oss hela tiden. De är fantastiska budbärare. De talar om för oss hur vi mår och vad vi behöver. Man kan säga att känslor är meddelande TILL oss själva, FRÅN oss själva, OM oss själva.


Det är viktigt att låta ALLA känslorna få finnas, de fyller alla sitt syfte och vi behöver tillåta oss att uttrycka dem alla. Stänger vi in dem sätter de sig till slut i kroppen som spänningar och smärta.


Genom att bejaka känslorna kan vi hitta och bli medvetna om mönster i och orsaker till våra beteenden och reaktionsmönster. Med denna medvetenhet har vi möjlighet att välja hur mycket en känsla får påverka oss.

Mentalt


Hur vi mår beror till största delen på hur vi tänker. Känslor och tankar är nära förknippade med varandra, för tankar ger upphov till känslor och känslor ger upphov till tankar i en aldrig sinande ström.


Tankens kraft är enorm!


Därför ska vi tänka på att noga välja våra ord. Det vi tänker är våra ord till oss själv som kan såra, sänka, lyfta och glädja oss lika mycket som de ord vi tänker om och säger högt till andra.


Andligt


Det handlar om att varje människa ska hitta just DET som tänder gnistan i dem. Det handlar om att vara på sin rätta plats, att följa sitt hjärta och det själen längtar efter. Att hitta sin uppgift och vara i kontakt med kreativiteten och skaparkraften. Det handlar om en känsla av mening och sammanhang i livet.Spelplanen


Till allt detta har vi också en spelplan – vår omgivning – där allting händer och pågår hela tiden. Så fort något händer på spelplanen startar det reaktioner i alla delar av oss. Händelserna, situationerna och relationerna speglar hela tiden till oss det vi behöver se och möta. Det både ger oss och tar vår kraft. Och är vi i obalans kan vi komma att behöva göra stora förändringar för att vi ska kunna helas helt.


Kraft och energi flödar ständigt i och mellan alla dessa delar och är en förutsättning för livet. När det blir obalans någonstans stagnerar energin, vilket är orsaken till att symtom, sjukdom och smärta att uppstå.Välkommen!


Johanna

Innehar F-skatt.

Hela människans hälsa och välmående